Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Personalkonvertibel 2014 tecknades till 14,1 Mkr

13:00 / 7 January 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Personalkonvertibel 2014 tecknades till 14,1 Mkr

Vid den extra bolagsstämman i Vitec Software Group AB (publ) som hölls den 10
november 2014 beslutades om ett konvertibelprogram för anställda i koncernen om
nominellt högst 25 000 000 kronor genom emission av konvertibler. Teckning och
tilldelning av personalkonvertiblerna är nu avslutad. Teckningen uppgick totalt
till 
14 070 tkr, konverteringskurs är 159 kr. Konvertibler tecknades av cirka 22
procent av de anställda. 

Umeå, 2015-01-07 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den
7 januari 2015 kl 13:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/