Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Niklas Berg ny chef för Vitec Affärsområde Energi

10:00 / 1 September 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Niklas Berg ny chef för Vitec Affärsområde Energi

Niklas Berg tillträder den 1 september som ny affärsområdeschef för Vitec
Affärsområde Energi. Niklas har tidigare varit konsult- och försäljningschef
för affärsområdet. Jerker Vallbo, tidigare affärsområdeschef tillträder
samtidigt en tjänst som teknikansvarig i Vitecs koncernledning. 

Umeå, 2014-09-01 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB, tel. +46 70 659 49 39Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den
1 september 2014 kl 10:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/