Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec tecknar flerårsavtal med Förvaltaren

09:00 / 2 July 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Vitec tecknar flerårsavtal med Förvaltaren

Vitec har tecknat avtal med Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg avseende
leverans av ett nytt fastighetssystem. Det nya systemet omfattar funktioner för
fastighetsadministration, fastighetsförvaltning, uthyrning av lägenheter och
lokaler, samt internetbaserade lösningar för hyresgäster. Avtalet som är värt 6
Mkr över fem år kommer att börja levereras efter sommaren 2015. 

Umeå, 2014-07-02 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
- En ledstjärna för oss har varit att köpa ett standardsystem som är
kostnadseffektivt att förvalta och som samtidigt ger rätt funktioner för vår
personal och våra hyresgäster, säger Åsa Ingman, Projektledare på Fastighets AB
Förvaltaren. 

- Vi är väldigt glada att Förvaltaren har valt Vitec som leverantör av sitt nya
system. Tillsammans med kunden har vi lagt mycket tid på detaljspecifikationer
och enligt vår uppfattning är det här den mest genomarbetade offentliga
upphandlingen som vi deltagit i, säger Magnus Persson, Försäljningschef på
Vitec. 

Fastighets AB Förvaltaren
Förvaltaren ägs av Sundbyberg stad. Sedan starten 1947 har bolaget byggt och
utvecklat det moderna Sundbyberg med attraktiva bostäder och fräscha lokaler
för företag och andra verksamheter. Bolaget byggde Storskogen på 1950-talet, Ör
på 60-talet, Hallonbergen på 70-talet och Rissne på 80-talet. Och nu finns
Förvaltaren med när Sundbybergs nya stadsdel Ursvik växer fram. Förvaltaren
arbetar kundorienterat och gör varje dag sitt yttersta för att ta hand om sina
hyresgäster i 8 000 lägenheter, 600 lokaler samt 5 000 garage- och
parkeringsplatser. 

Vitec – Affärsområde Fastighet
Vi inom Affärsområde Fastighet erbjuder affärssystem för byggbolag och
fastighetsbolag. Vårt fastighetssystem och ekonomisystem har funktioner för
webb och mobil, finns som molntjänst eller egen installation, hos er eller hos
oss. På mest effektiva sätt stödjer och optimerar vi processer för uthyrning &
försäljning, kundservice, ekonomi, teknisk förvaltning och energiuppföljning. 

För mer information kontakta
Magnus Persson, Vitec , Försäljningschef Vitec fastighet, tel: +46 70 796 3513
Åsa Ingman, Fastighets AB Förvaltaren , Projektledare tel + 468 706 92 28Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande Onsdag den
2 juli 201X kl 09:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/