Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec förvärvar Aloc A/S i Danmark

13:20 / 30 June 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Vitec förvärvar Aloc A/S i Danmark

Vitec Software Group AB (publ) har idag den 30 juni 2014 förvärvat 100 % av
aktierna i det danska programvarubolaget Aloc A/S av BEC (Bankernas EDB
Central). Aloc erbjuder  branschspecifika verksamhetssystem för den nordiska
finans- och försäkringsbranschen. Bolaget omsatte för helåret 2013 82,7 MDKK,
med ca 65 % repetitiva intäkter och redovisade ett EBITDA resultat om 12,1
MDKK. Betalning sker med 71 MDKK vid tillträdet som sker omgående. Förvärvet
bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. 

Umeå, 2014-06-30 13:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Programvarubolaget Aloc A/S har sedan 1985 utvecklat och erbjudit programvara
för kunder inom finansmarknaden, och täcker med sitt produktutbud det kunderna
behöver för portfölj- och riskhantering samt för kontanter och
värdepappershandel. Med sin kundorienterade syn på marknaden och sina långa
kundrelationer har man utvecklats till ett företag med 75 anställda på sitt
huvudkontor i Odense och en filial i Oslo. 

- ”I Vitec har vi hittat en stark och långsiktig ägare som kan vidareutveckla
bolaget till nytta för både våra kunder och våra medarbetare. Tillsammans i
Vitec-koncernen får vi större resurser till att utveckla bolaget, och med
Vitecs strategi med internationalisering blir framtiden spännande”, säger Kim
Nørgaard Andreasen, CEO Aloc. 

- ”Att Aloc nu får en dokumenterat långsiktig och erfaren ägare i Vitec är bra
för Alocs kunder och därmed hela branschen i Danmark. Aloc har de senaste åren
utvecklats mycket positivt och har idag en väl fungerande verksamhet. Vitecs
30-åriga erfarenhet som programleverantör borgar för en fortsatt stabil
utveckling av Aloc.”, säger Kurt Nørrisgaard, CEO i BEC, tidigare
styrelseordförande i Aloc och idag en betydande kund. 

- ”Förvärvet av Aloc utgör ett naturligt steg i Vitecs plan att fortsätta
expandera vår verksamhet både till fler marknader och fler nischer. Genom
förvärvet stärker vi vår position som leverantör av branschspecifika
affärssystem i Norden, säger Lars Stenlund, VD Vitec Software Group. 

För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB, tel. +46 70 659 49 39
Kim Nørgaard Andreasen, CEO, Aloc A/S, tel. +45 6313 6181Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande Måndag den
30 juni 2014 kl 13:20. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 


www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/