Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Ökat antal aktier och röster i Vitec

08:00 / 30 June 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Förändringar i aktiekapital och röster 

Ökat antal aktier och röster i Vitec

Som tidigare offentliggjorts per den 22 maj 2014 har Vitec emitterat 450 000
nya aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en
grupp svenska kvalificerade investerare. 

Umeå, 2014-06-30 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Genom nyemissionen har antalet aktier i Vitec ökat med 450 000 från 5 348 327
till 5 798 327 fördelat på 800 000 aktier av serie A och 4 998 327 aktier av
serie B. Antalet röster har ökat med 450 000 från 12 548 327 röster till 12 998
327 röster. Genom nyemissionen har aktiekapitalet ökat med 225 000 kronor till
2 899 163,50 kronor. De nyemitterade aktierna motsvarar cirka 7.8 procent av
aktiekapitalet och cirka 3.5 procent av rösterna i bolaget. 

De emitterade 450 000 aktierna av serie B fördelades enligt följande;
Nordea fonder 220 500 aktier, Didner & Gerge 163 000 aktier, Cliens fonder 45
000 aktier, Alfred Berg Norden 12 000 aktier samt Carlbergssjön 9 500 aktier. 


För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39.


Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den
30 juni 2014 kl 08:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag,
fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, banker & försäkringsbolag samt
bolag med företagshälsovård online. Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och
har ca 320 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/