Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec tecknar avtal om patientinformationsystem till FSHS

15:30 / 8 May 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Vitec tecknar avtal om patientinformationsystem till FSHS

Studenternas Hälsovårdsstiftelse i Finland, FSHS, har tecknat avtal om ett
patientinformationssystem utvecklat av Vitec Acute Oy. Systemet täcker
huvudfunktionerna hos SHVS, som exempelvis kalenderbokning, patientinformation
och fakturering. Kontrakten har ett ordervärde om ca fyra miljoner euro och
sträcker sig över en period om sju år. 

Umeå, 2014-05-08 15:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

För dagens hälsovård är ett modernt och effektivt patientinformationssystem av
största betydelse. Vitec Acute erbjuder via SaaS redan idag ett sådant system
som tillgodoser många av de grundläggande behov som SHVS har. Beställarens
ambition var i detta fall att både hitta ett modernt befintligt system och en
leverantör med vilken man både kunde vidareutveckla befintliga funktioner men
också tillföra nya samt skapa integrationer mot andra system och
tredjepartsprodukter. 

– Upphandlingen av ett elektroniskt patientjournalsystem gjordes med särskilt
fokus på behovet hos både vår personal och specialisterna inom
studenthälsovården. I den första omgången deltog nio leverantörer, varefter vi
gick vidare med de tre högst rankade. Av dessa tre fick Acute det största
stödet av personalen som deltog i demonstrationer och användartester. Med Acute
som leverantör av elektroniska patientjournaler för SHVS ser vi stora
möjligheter att  ytterligare förbättra våra e-tjänster och bredda vår
tjänsteportfölj, vilket är helt i linje med vår strategi, säger Olli-Pekka
Luukko, CFO FSHS. 

– Detta är en av dom största affärerna för vårt Acute-system. Med FSHS kan vi
lyfta vårt erbjudande till en ny nivå, vilket kommer hjälpa oss att nå nya
marknader, säger Ilari Laaksonen, Chef för Vitec Affärsområde Hälsa. 

Studenternas Hälsovårdsstiftelse i Finland
Studenternas hälsovårdsstiftelses tjänster omfattar allmän hälsa, mental hälsa
och oral hälsa och kan anlitas av alla universitets- och högskolestuderande som
har betalat sin medlemsavgift till en studentkår som hör till SHVS:s
verksamhetsområde i Finland. 

Vitec – Affärsområde Hälsa
Affärsområde Hälsa erbjuder via SaaS ett omfattande patientinformationssystem.
Systemet stödjer huvudprocesserna för både hälsovård och sjukvård och har
färdiga integrationer till ett dussintal tredjepartsprodukter. Affärssystemet
används inom ett flertal hälsovårdssegment i Finland. Förutom grundsystemet
erbjuder man även SaaS baserade lösningar för fysioterapeutiska tester samt
fysioterapi. 

För mer information kontakta
Ilari Laaksonen, Chef för Vitec Affärsområde Hälsa, +358-40-5551827,
ilari.laaksonen@acute.fi 
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), +46-70-659 49 39,
lars.stenlund@vitecsoftware.com 

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 8 maj 2014
kl 15:30. 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag,
fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, banker & försäkringsbolag samt
bolag med företagshälsovård online. Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och
har ca 320 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/