Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitecs årsredovisning 2013 publicerad på hemsidan

15:26 / 15 April 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Årsredovisning

Vitecs årsredovisning 2013 publicerad på hemsidan

Från och med i dag, den 15 april 2014, finns Vitecs årsredovisning för 2013
tillgänglig på bolagets hemsida, www.vitec.se. 

Umeå, 2014-04-15 15:26 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
En pdf-version av Vitecs årsredovisning för 2013 finns att ladda ner här:
http://www.vitec.se/Investerare/Rapporter/#årsredovisningar 
Den tryckta versionen kommer att vara tillgänglig inom kort och kan beställas
från Vitec via e-post till ir@vitec.se eller via brev till Vitec Software Group
AB, Investor Relations, Box 7965, 907 19 Umeå. 

För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39.

Disclamer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 15 april
2014. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag,
fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, banker & försäkringsbolag samt
bolag med företagshälsovård online. Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och
har ca 320 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/