Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec tecknar SaaS-avtal med HusmanHagberg

09:00 / 8 April 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Vitec tecknar SaaS-avtal med HusmanHagberg

Vitec har tecknat avtal med fastighetsmäklarkedjan HusmanHagberg avseende
tillhandahållande av Vitecs nya mäklarsystem Express enligt SaaS-principen
(Software as a Service). Avtalet innebär att samtliga kontor hos HusmanHagberg
under våren 2014 flyttar in i Vitecs driftmiljö samt börjar använda
molntjänsten Vitec Express. 

Umeå, 2014-04-08 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Vitec Express lanserades våren 2013 och är Vitecs webbaserade mäklarsystem.
Express förenklar fastighetsmäklarens vardag och gör det möjligt att arbeta
mobilt, eftersom Express har stöd för alla moderna enheter som exempelvis
läsplattor, mobiler och persondatorer. Express är en del av det nya
helhetserbjudandet från Vitec där samtliga affärskritiska program, drift och
underhåll ingår och erbjuds i form av en molntjänst. 

- Då vi på HusmanHagberg är inne i en expansiv fas möjliggör den nya
molntjänsten att vi enkelt kan växa och utöka till fler kontor. Vi slipper
instegshinder som till exempel uppgradering av servrar och
systeminstallationer. Samtidigt tillgodoser vi, med Vitec Express, våra
mäklares behov av snabb och smidig åtkomst till mäklarsystemet oberoende var de
för stunden befinner sig, säger Lennart Hagberg VD på HusmanHagberg. 

- Med Vitecs erbjudande säkerställer vi en modern och stabil it-miljö för våra
användare. Vi får tillgång till smidiga integrationsmöjligheter och kan göra
egna anpassningar kopplade till mäklarsystemet, vilket ligger helt i linje med
vår digitala strategi fortsätter Åsa Davidsson Marknadschef på HusmanHagberg. 

- Vi är glada över förtroendet att även fortsättningsvis få vara en del av
HusmanHagbergs framgång och framtida utveckling. Även om vi sedan tidigare har
fler än 400 fastighetsmäklare som användare av Vitec Express så ser vi avtalet
med HusmanHagberg som ett stort genombrott då det är den första stora
mäklarkedjan som väljer att helt gå över till vårt nya erbjudande, säger
Richard Larsson, VD på Vitec Affärsområde Mäklare. 

HusmanHagberg
HusmanHagberg är en expansiv franchisekedja med 75 kontor och över 300
medarbetare. Kedjan är privatägd och oberoende -  helt fristående från banker
och försäkringsbolag. 

Vitec – Affärsområde Mäklare
Affärsområde Mäklare är den marknadsledande leverantören av kompletta
affärssystem för fastighetsmäklare i Sverige och Norge. Affärsområdet omsätter
cirka 180 Mkr/år och ingår i Vitec Software Group AB (publ). 

För mer information kontakta
Richard Larsson, VD, Vitec Affärsområde Mäklare Sverige, tel: +46 8 705 38 31
Lennart Hagberg, VD, HusmanHagberg, tel: +46 8 411 22 48
Åsa Davidsson, Marknadschef, HusmanHagberg, tel: +46 8 411 21 04


Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den
8 april 2014 kl 09:00. 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag,
fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, banker & försäkringsbolag samt
bolag med företagshälsovård online. Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och
har ca 320 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/