Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec vinner storkund med prognossystem

10:30 / 4 March 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Vitec vinner storkund med prognossystem

Vitec har tecknat avtal med E.ON avseende användandet av Vitecs prognossystem
Aiolos. Systemet skall användas för prognostisering av E.ON´s  slutkunders
elförbrukning samt för produktionen av el från hela deras vindkraftportfölj i
Norden. 

Umeå, 2014-03-04 10:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

För energiföretag med elbalansansvar samt aktörer som säljer eller köper el är
behovet av prognossystem väldigt stort. Att ha tillförlitliga prognoser om hur
mycket energi som kommer produceras vid bolagets vindkraftparker samt hur
mycket energi som företagets kunder kommer att behöva under de kommande dygnen
är grunden för bolagens elhandelsverksamhet. 

Vitec har för dessa utvecklat kvalificerade modeller som i realtid kan omvandla
meterologiska prognoser till detaljerade förbruknings- & vindkraftsprognoser. 

- Produktions & förbrukningsprognoser är en viktig del i vårt dagliga arbete
och vi behöver kontinuerligt snabba och precisa prognoser. Aiolos motsvarar
våra önskemål och vi tror att systemet kommer bli ett bra beslutsstöd för vår
dagliga verksamhet, säger Jan Söderberg, ansvarig för prognostisering på E.ON
Försäljning Sverige AB. 

- Vi är väldigt glada över att E.ON valt Aiolos som programvarustöd för sina
förbruknings- & vindkraftsprognoser. I takt med att utbyggnationen av vindkraft
i Sverige ökar, ökar också behovet för bra prognosverktyg, och en kund som E.ON
ger oss än större möjligheter att utveckla vårt system, säger Jerker Vallbo, VD
på Vitec Energy. 

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens
största energiföretag. E.ON har knappt 4 000 medarbetare i Norden och omsatte
under 2012 cirka 39 miljarder kronor. Som energibolag vill man bidra till att
bygga det hållbara samhället. E.ON har investera omkring 65 miljarder kronor i
Norden under perioden 2006 till 2013. 

Vitec – Affärsområde Energi
Vitec Energy utvecklar, marknadsför och säljer IT-system till energibolag.
Systemen inkluderar prognossystem för el- och fjärrvärmelast,
vindkraftsprognoser samt GIS- & dokumentationssystem för el- och
fjärrvärmedistributörer. Affärsområdet omsätter ca 20 Mkr/år och ingår i Vitec
Software Group AB (publ). 

För mer information kontakta
Jerker Vallbo, Vitec, Affärsområdeschef Energi, tel: +46 70 346 66 58

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag,
fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, banker & försäkringsbolag samt
bolag inom hälsovård.  Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och har ca 280
medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/