Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec förordad som leverantör av patientinformationssystem till SHVS i Finland

08:00 / 28 March 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Vitec förordad som leverantör av patientinformationssystem till SHVS i Finland

SHVS, Studenternas Hälsovårsstiftelse i Finland, har i en anbudsutvärdering
beslutat att förorda Vitec Acute Oy som leverantör av ett nytt
patientinformationssystem. Systemet täcker de funktioner som SHVS efterfrågar,
som exempelvis kalenderbokning, patientinformation och fakturering.
Upphandlingen som omfattar ett kontrakt med ett uppskattat ordervärde om drygt
fyra miljoner euro sträcker sig över en period om sju år. Slutligt avtal kan
tecknas efter en 21-dagars överklagandeperiod. 

Umeå, 2014-03-28 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

För dagens hälsovård är ett modernt och effektivt patientinformationssystem av
största betydelse. Vitec Acute erbjuder via SaaS redan idag ett sådant system
som tillgodoser många av de grund­läggande behov som SHVS har. Beställarens
ambition var att i detta fall att både hitta ett modernt befintligt system och
en leverantör med vilken man kunde både vidareutveckla befintliga funktioner
men även tillföra nya samt skapa integrationer mot andra system och
tredjepartsprodukter. 

– "Vårt erbjudande till SHVS innebär en av de största enskilda leveranserna av
vårt Acute-system. Tillsammans med SHVS kommer vi dessutom att kunna
vidareutveckla vår produkt på ett sätt som gör att vi kan nå nya
marknadssegment" säger Ilari Laaksonen, Chef för Vitec Affärsområde Hälsa. 

Studenternas Hälsovårdsstiftelse i Finland
Studenternas hälsovårdsstiftelses tjänster omfattar allmän hälsa, mental hälsa
och oral hälsa och kan anlitas av alla universitets- och högskolestuderande som
har betalat sin medlemsavgift till en studentkår som hör till SHVS:s
verksamhetsområde i Finland. 

Vitec – Affärsområde Hälsa
Affärsområde Hälsa erbjuder via SaaS ett omfattande patientinformationssystem.
Systemet stödjer huvudprocesserna för både hälsovård och sjukvård och har
färdiga integrationer till ett dussintal tredjepartsprodukter. Affärssystemet
används inom ett flertal hälsovårdssegment i Finland. Förutom grundsystemet
erbjuder man även SaaS baserade lösningar för fysioterapeutiska tester samt
fysioterapi. 

För mer information kontakta
Ilari Laaksonen, Chef för Vitec Affärsområde Hälsa, +358-40-5551827,
ilari.laaksonen@acute.fi 
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), +46706594939,
lars.stenlund@vitecsoftware.com 

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den
28 mars 2014 kl 08:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag,
fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, banker & försäkringsbolag samt
bolag med företagshälsovård online. Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och
har ca 320 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitecsoftware.com   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/