Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Konvertibel 2012-01 konverterad i sin helhet

13:00 / 4 December 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Förändringar i aktiekapital och röster 

Konvertibel 2012-01 konverterad i sin helhet

De konvertibla skuldebrev riktade till medarbetare i Vitec som tecknades i
januari 2012 har konverterats till B-aktier. Konverteringen innebär att antalet
B-aktier i Vitec har ökat med 81 011 st. samt att aktiekapitalet i Vitec ökar
med 40 505 kr. Totalt har det egna kapitalet ökat med 5 302 000 kr. Antalet
aktier i Vitec uppgår efter konverteringen till 5 879 338 st. varav 800 000
utgör A-aktier. 

Umeå, 2014-12-04 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec,  tel.: +46 70 659 49 39

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den
4 december 2014 kl 13:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/