Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec tecknar flerårigt avtal med HSB

09:30 / 30 October 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Vitec tecknar flerårigt avtal med HSB

Vitec har tecknat avtal med HSB avseende förvaltning och nya funktioner till
programvaran Vitec Säljstöd Nyproduktion. 

Umeå, 2014-10-30 09:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
HSB använder idag Vitecs programvara som ett stöd för sina processer vid
försäljning av bostadsrätter och äganderätter men har beslutat sig för att
utöka både funktionaliteten och användandet. Därför tecknar nu  Vitec och HSB
ett flerårigt avtal, med syfte att tillsammans arbeta långsiktigt för en bra
förvaltning och ökad funktionalitet i programvaran och därmed öka nyttan för
HSB. 

- Vi gör en större satsning på att utveckla våra processer för försäljning av
bostadsrätter och äganderätter och då är Vitec Säljstöd nyproduktion ett mycket
bra systemstöd, säger Louise Almqvist, Försäljningsansvarig på HSB
Projektpartner AB region Nord. 

- Vi ser mycket positivt på att HSB har valt att teckna det här avtalet med
oss, HSB kommer att få ett bra stöd som är anpassat för att driva ett projekt
hela vägen från projektstart till garantibesiktning, säger Magnus Persson,
Försäljningschef på Vitec. 


HSB
HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande,
byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan
träffas och trivas. HSB är Sveriges största bostadskooperation med: 

  -- ca 548 000 medlemmar
  -- ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  -- ca 35 000 förtroendevalda
  -- 31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.


Vitec – Affärsområde Fastighet
Vi inom Affärsområde Fastighet erbjuder affärssystem för byggbolag och
fastighetsbolag. Vårt fastighetssystem och ekonomisystem har funktioner för
webb och mobil, finns som molntjänst eller egen installation, hos er eller hos
oss. På mest effektiva sätt stödjer och optimerar vi processer för uthyrning &
försäljning, kundservice, ekonomi, teknisk förvaltning och energiuppföljning. 


För mer information kontakta
Magnus Persson, Vitec , Försäljningschef Vitec Fastighet, tel: +46 70 796 3513
Louise Almqvist, HSB Projektpartner AB, Försäljningsansvarig region Nord, tel +
46 72 524 24 64 


Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/