Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec kallar till extra bolagsstämma

10:00 / 13 October 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Kallelse till extra bolagsstämma

Vitec kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ) har beslutat att kalla till en extra
bolagsstämma den 3 november 2014 för att behandla ett förslag om att anställda
i Vitec-koncernen skall erbjudas teckna konvertibla skuldebrev i moderbolaget.
Syftet med emissionen är att öka medarbetarnas intresse för bolaget.
Konvertiblerna kommer inte att marknadsnoteras. 

Umeå, 2014-10-13 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 3 november 2014 kl. 15.00 i Vitecs lokaler på
Tvistevägen 47a i Umeå. 

Beslutspunkt är;

• Utgivande av konvertibla skuldebrev till anställda inom Vitec-koncernen


För fullständig kallelse, se www.vitec.se.

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den
13 oktober 2014 kl 10:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/