Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Valberedning inför Vitecs årsstämma 2015 utsedd

09:00 / 13 October 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Valberedning inför Vitecs årsstämma 2015 utsedd

I enlighet med beslut vid årsstämman för Vitec Software Group AB (publ) den 6
maj 2014 har bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2014 erbjudits
att utse varsin ledamot i valberedningen inför årsstämman 2015. Därutöver skall
styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Valberedningens uppgifter är att,
i förekommande fall, lämna förslag till årsstämman om val av stämmoordförande,
ordförande i styrelsen och övriga ledamöter i styrelsen samt revisor.
Valberedningen lämnar också förslag till styrelse- och revisionsarvoden. 

Umeå, 2014-10-13 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Följande valberedning har bildats:
Lars Stenlund (valberedningens ordförande)
Olov Sandberg
Jerker Vallbo
Crister Stjernfelt (styrelseordförande)

Den 31 augusti 2014 representerade ovanstående valberedning tillsammans mer än
60 % av rösterna i Vitec Software Group AB (publ). 

Aktieägare som önskar lämna förslag till Vitecs Valberedning kan göra detta
senast den 18 mars 2015 på E-post till valberedningen@vitec.se eller per post
under adress: Valberedningen, Vitec Software Group, Box 7965, 907 19 Umeå. 

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och
på Vitecs hemsida i samband därmed. Valberedningens mandatperiod sträcker sig
fram till dess att ny valberedning har konstituerats, vilket normalt sker i
september varje år. 

För mer information kontakta:
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den
13 oktober 2014 kl 09:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/