Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec växer och anpassar organisationen

08:59 / 15 January 2014 Vitec Press release

Vitec anpassar sin organisation utifrån koncernens allt tydligare nordiska engagemang efter förvärven av det finska bolaget Acute FDS (december 2013) samt de norska bolagen IT-Makeriet (2011) och Midas Data (2012).

Umeå, 2014-01-15 08:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Förändringar sker på ledande poster enligt följande; • Richard Larsson, affärsområdeschef för Finans & Försäkring, blir ny affärsområdeschef för Mäklare i Sverige. • Erik Hansen blir chef för Affärsområde Mäklare i Norge. • Linda Tybring, chef för Affärsområde Media, får också ansvar som chef för Affärsområde Finans & Försäkring. • Ilari Laaksonen blir chef för Affärsområde Hälsa i Finland. • Fredrik Ruben, chef för Affärsområde Mäklare i Sverige och Norge, går till Tobii Technology och lämnar därmed sin operativa roll i koncernen men kvarstår i affärsområdets styrelse.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB (publ), tel. +46 70-659 49 39.

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 15 januari 2014 kl 09:00.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, banker & försäkringsbolag samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och har ca 280 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, S- 907 19 Umeå. Telefon +46 90-15 49 00

Vitec Software Group AB

Show as PDF