Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Valberedning inför Vitecs årsstämma 2014 utsedd

09:00 / 30 September 2013 Vitec Press release

Umeå, 2013-09-30 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

I enlighet med beslut vid årsstämman för Vitec Software Group AB (publ) den 2 maj 2013 har bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2013 erbjudits att utse varsin ledamot i valberedningen inför årsstämman 2014. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Valberedningens uppgifter är att, i förekommande fall, lämna förslag till årsstämman om val av stämmoordförande, ordförande i styrelsen och övriga ledamöter i styrelsen samt revisor. Valberedningen lämnar också förslag till styrelse- och revisionsarvoden.

Följande valberedning har bildats: Lars Stenlund (valberedningens ordförande) Olov Sandberg Jerker Vallbo Crister Stjernfelt (styrelseordförande)

Den 31 augusti 2013 representerade ovanstående valberedning tillsammans 68 % av rösterna i Vitec Software Group AB (publ).

Aktieägare som önskar lämna förslag till Vitecs Valberedning kan göra detta senast den 18 mars 2014 på E-post till eller per post under adress: Valberedningen, Vitec Software Group, Box 7965, 907 19 Umeå.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Vitecs hemsida i samband därmed. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har konstituerats, vilket normalt sker i september varje år

För mer information kontakta: Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 30 september 2013.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och har ca 330 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF