Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Konvertering av skuldebrev till aktier i Vitec

09:00 / 9 July 2013 Vitec Press release

Svensknabben AB väljer att konvertera det skuldebrev som erhölls 2010 i samband med förvärvet av Capitex AB. Konverteringen innebär att antalet aktier i Vitec ökar med 160 000 B-aktier samt att aktiekapitalet i Vitec ökar med 80 000 kr. Totalt har det egna kapitalet ökat med 7 778 468 kr. Antalet aktier i Vitec uppgår efter konverteringen till 5 308 327 aktier varav 800 000 utgör A-aktier.

Umeå, 2013-07-09 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

För mer information kontakta Lars Stenlund, Vitec, VD och Koncernchef, Tel: +46 70 659 49 39

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 09:00 den 9 juli 2013.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och har ca 330 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF