Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec genomför omorganisation av Affärsområde Mäklare i Norge

10:05 / 10 June 2013 Vitec Press release

Vitecs affärsområde Mäklare har uppnått ytterligare samordningsvinster i gjorda förvärv och genomför nu en organisationsförändring i den norska verksamheten.

Umeå, 2013-06-10 10:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Organisationsförändringen innebär att Vitecs norska verksamhet, idag bedrivet i de två bolagen Vitec IT-Makeriet AS och Vitec Midas AS, slår samman stora delar av sina verksamheter samt sam­lokaliseras till kontoret i Asker utanför Oslo. Omorganisationen medför en planerad personal­minskning om totalt 5 tjänster inom Vitec Midas AS. Förändringen syftar till att ytterligare fokusera verksamheten mot två parallella produkterbjudanden med repetitiva affärsmodeller för den norska fastighetsmäklarmarknaden.

Genom förändringen stärker Vitecs sitt fokus på produktlinjerna Meglersystemet och EmProf från Vitec IT-Makeriet respektive Vitec Midas samt den nya produktlinjen ON Broker och därtill hörande drifts- och supporttjänster. Verksamheten leds oförändrat av Erik Hansen som ansvarig Norgechef och med Nina Krohg Jørgensen som Daglig Leder av Vitec IT-Makeriet.

Vitec – Affärsområde Mäklare Vitec Affärsområde Mäklare är den dominerande leverantören av kompletta affärssystem för fastighetsmäklare i Sverige och Norge. Varje år möjliggör något av Vitecs fastighetsmäklarsystem att kring 10 000 fastighetsmäklare kan göra nära 250 000 bostadsaffärer.

För mer information kontakta Fredrik Ruben, VD Vitec Affärsområde Mäklare, tel: +46 70 427 41 10,

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och har ca 330 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF