Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec förvärvar Acute FDS Oy

12:00 / 20 December 2013 Vitec Press release

Vitec Software Group AB (publ) har den 20 december avtalat om förvärv av 100 % av aktierna i det finska programvarubolaget Acute FDS Oy. Acute har SaaS-erbjudanden för elektronisk journalhantering för hälsovård i Finland. Bolaget omsatte förra verksamhetsåret 5,3 MEuro och hade ca 75 % repetitiva intäkter. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Tillträde och konsolidering kommer att ske per 2014-02-28.

Umeå, 2013-12-20 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Programvarubolaget Acute FDS, som startades 1987, levererar elektronisk journalhantering för aktörer på den finländska marknaden för hälsovård. Acutes SaaS-baserade kunderbjudanden ger hög andel repetitiva intäkter och med en väl utbyggd kundsupport passar bolaget väl in i Vitec-koncernen. Genom förvärvet stärker Vitec sin ställning som en långsiktig och resursstark Nordisk leverantör av bransch­specifika affärssystem. Betalning för verksamheten sker kontant och fastställs till sex gånger EBITDA för räkenskapsåret som slutar 2014-02-28. EBITDA förväntas uppgå till 1 MEuro. Tilläggsköpe­skilling kan komma att utges för framtida förbättrade resultatnivåer under två år. Maximal total köpeskilling kan dock aldrig överstiga 12 MEuro.

- ”I Vitec har vi hittat en stark och långsiktig ägare som kan vidareutveckla bolaget till nytta för både våra kunder och våra medarbetare. I Vitec-koncernen får vi större resurser till att utveckla bolaget, och med Vitecs strategi med internationalisering blir framtiden spännande”, säger Ilari Laaksonen, VD Acute FDS Oy.

- ”Förvärvet av Acute FDS Oy utgör ett naturligt steg i Vitecs plan att fortsätta expandera verksamheten både till fler marknader och fler nischer. Genom förvärvet stärker vi vår position som leverantör av branschspecifika affärssystem i Norden, säger Lars Stenlund, VD Vitec Software Group.

För mer information kontakta

Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group, tel. +46 70-659 49 39 Ilari Laaksonen, VD, Acute FDS Oy, tel. +358 405 551 827

Disclamer:

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 20 december 2013 kl 12:00.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och har ca 280 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitecsoftware.com Säte: Box 7965, S-907 19 Umeå. Telefon +46 (90) 15 49 00

Vitec Software Group AB

Show as PDF