Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec tecknar avtal med Skanska

08:43 / 1 November 2013 Vitec Press release

Vitec har tecknat avtal med Skanska IT Nordic Sweden AB avseende förvaltning och vidareutveckling av programvaran Vitec Säljstöd Nyproduktion.

Umeå, 2013-11-01 08:43 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Skanska har använt programvaran sedan 2002 som ett stöd för sina processer vid försäljning av bostadsrätter. Nu tecknar Vitec och Skanska ett flerårigt avtal med ett avtalsvärde på 6,5 Mkr, syftet med avtalet är att arbeta långsiktigt, och tillsammans arbeta för en bra förvaltning och vidareutveckling av programvaran.

- Ett bra processtöd vid försäljning av bostäder är väldigt viktigt för oss, med detta avtal ser vi möjligheter att få ett bättre och modernare stöd, säger Birgitta Lundgren, ansvarig för systemet på Skanska ITN Nordic Sweden AB.

- Vi är väldigt glada över att Skanska har valt att skriva det här avtalet med oss på Vitec, det ger oss stora möjligheter att arbeta långsiktigt och verkligen leverera det processtöd som en kund i Skanskas storlek kräver, säger Magnus Persson, Försäljningschef på Vitec.

Skanska i Sverige Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 196 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Vitec – Affärsområde Fastighet Vi inom Affärsområde Fastighet erbjuder affärssystem för byggbolag och fastighetsbolag. Vårt fastighetssystem och ekonomisystem har funktioner för webb och mobil, finns som molntjänst eller egen installation, hos er eller hos oss. På mest effektiva sätt stödjer och optimerar vi processer för uthyrning & försäljning, kundservice, ekonomi, teknisk förvaltning och energiuppföljning.

För mer information kontakta Magnus Persson, Vitec , Försäljningschef Vitec Fastighet, tel: +46 70 796 35 13

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och har ca 330 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF