Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec förvärvar Midas Data AS

13:20 / 3 September 2012 Vitec Press release

Vitec Software Group AB (publ), har den 3 september avtalat om förvärv av 100 % av aktierna i det norska programvarubolaget Midas Data AS med produkter för fastighetsmäklare i Norge. Bolaget omsatte 2011 42,5 MNOK. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec.

Umeå, 2012-09-03 13:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Programvarubolaget Midas som startades 1987 levererar branschspecifika affärssystem anpassade till fastighetsmäklare för den norska marknaden. Midas affärsmodell med kunderbjudanden som ger hög andel repetitiva intäkter, ca 80 %, och en sammanhållen och väl utbyggd kundsupport passar väl in i Vitec-koncernen. Genom sam­gåendet stärker Vitec sin ställning som en långsiktig och resursstark Nordisk leverantör av affärssystem för fastighetsmäklare. Betalning för verksamheten sker kontant med 45 MNOK vid tillträdet och en möjlig tilläggslikvid om 16 MNOK. Förvärvet tillför Vitec-koncernen ca. 35 nya medarbetare.

-- ”I Vitec har vi funnet en naturlig, sterk og langsiktig eier til Midas som kan videreutvikle selskapets potensiale til fordel både for våre kunder og ansatte. Sammen får vi større ressurser til forretningsutvikling, og med Vitecs strategi for internasjonalisering blir dette veldig spennende i framtiden”, säger Per Maastad, VD Midas.

-- ”Förvärvet av Midas utgör ett naturligt steg i Vitecs plan att fortsätta expandera vår verksamhet till fler marknader. Genom förvärvet av Midas stärker vi vår position i Norge och blir samtidigt den största leverantören av affärssystem för fastighetsmäklare i Norden, säger Lars Stenlund, VD Vitec.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group, tel. +46 70-659 49 39 Per Maastad, VD, Midas Data AS, tel. +47 930 96 180

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 3 september 2012.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF