Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Fredrik Ruben tillträder som VD för Affärsområde Mäklare.

09:00 / 23 August 2012 Vitec Press release

Fredrik Ruben tillträdde måndag den 20 augusti sin tjänst som VD för Affärsområde Mäklare, vilket tidigare var planerat att ske den 1 september. Tidigare VD, Kristofer Stenum, frånträdde sin tjänst den 30 april 2012, och har sedan dess arbetat med andra uppgifter inom koncernen. Som tillförordnad VD sedan 1 maj 2012 har Annica Karlsson, Sverigechef för affärsområde Mäklare, fungerat.

Umeå, 2012-08-23 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Vitec – Affärsområde Mäklare Affärsområde Mäklare erbjuder kompletta affärssystem för fastighetsmäklare och nyproducenter i Sverige och Norge. Affärsområdet omsätter ca 140 Mkr/år och ingår i Vitec Software Group AB (publ).

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39.

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 23 augusti 2012.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF