Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

3L Medias tvist avgjord i tingsrätten. Motpart tilldöms ersättning i nivå med avsatt reservation.

14:30 / 25 June 2012 Vitec Press release

Tingsrätten har avgett sin dom i den tvist som 3L Media AB, en del av affärsområdet Vitec Media, haft med en tidigare samarbetspart. Domen innebär att andra kvartalet kommer att belastas med ca 400 tkr.

Umeå, 2012-06-25 14:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Motparten ansökte i januari 2010 om stämning i tingsrätten och krävde en ersättning om 715.000 USD. 3L Media har bestridit detta. Tingsrättens dom innebär att 3L Media skall betala motparten 150.000 USD plus ränta samt att parterna skall stå för sina egna rättegångs­kostnader. 3L Media AB har tidigare reserverat en miljon kronor för tvisten och löpande kostnadsfört rättegångskostnaderna som uppgått till ca 1 Mkr. Domen innebär därmed att endast de extra räntekostnaderna om ca 400 tkr kommer att belasta andra kvartalet 2012.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39. Linda Tybring, Affärsområdeschef Vitec Media, tel: 070 - 681 49 80

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 25 juni 2012.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF