Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Ökat antal aktier och röster i Vitec

09:00 / 31 May 2012 Vitec Press release

Som tidigare offentliggjorts har ytterligare 42 983 aktier i 3L System AB (publ) inlämnats, med anledning av Vitecs erbjudande som offentliggjordes den 17 februari 2012. Antalet inlämnade aktier uppgår till 1 066 367 aktier. Vitec kontrollerar nu 97,4 % av aktierna i 3L System AB (publ). Som vederlag för de nu inlämnade aktierna emitterar Vitec ytterligare 29 095 nya B-aktier. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier i Vitec till 5 088 898 aktier fördelat på 800 000 A-aktier med 10 röster och 4 288 898 B-aktier med en röst. Det totala antalet röster uppgår till 12 288 898 röster.

Umeå, 2012-05-31 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

För mer information, kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39.

Disclaimer Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 31 maj 2012.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF