Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Ökat antal aktier och röster i Vitec

15:12 / 2 May 2012 Vitec Press release

Umeå, 2012-05-02 15:12 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Som tidigare offentliggjorts har ytterligare 42 983 aktier i 3L System AB (publ) inlämnats, med anledning av Vitecs erbjudande som offentliggjordes den 17 februari 2012. Antalet inlämnade aktier uppgår till 1 066 367 aktier. Vitec kontrollerar nu 97,4 % av aktierna i 3L System AB (publ). Som vederlag för de nu inlämnade aktierna emitterar Vitec ytterligare 29 095 nya B-aktier. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier i Vitec till 5 088 898 aktier fördelat på 800 000 A-aktier med 10 röster och 4 288 898 B-aktier med en röst. Det totala antalet röster uppgår till 12 288 898 röster.

För mer information, kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39.

Disclaimer Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 2 maj 2012.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF