Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Delårsrapport januari-mars 2012

12:00 / 2 May 2012 Vitec Press release

Umeå, 2012-05-02 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

RÖRELSERESULTATET UPP 16 %

Sammanfattning av perioden januari-mars 2012

-- Nettoomsättning 93,2 Mkr (89,8) -- Resultat efter finansnetto 10,5 Mkr (8,9) -- Rörelsemarginal 12 % (11) -- Vinst per aktie före utspädning 1,72 kr (1,69) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 41,7 Mkr (33,8) -- Budaccept i 3L System

Första kvartalet utvecklades positivt med ett rörelseresultat som ökade med 16 % jämfört med samma period förra året. Rörelsemarginalen var 12 % och närmade sig koncernens långsiktiga mål på 15 %. Samtliga sex affärsområden levererade positiva resultat med goda eller acceptabla rörelsemarginaler. Omsättningen ökade med 4 %. Ökningen var till största delen hänförlig till IT-Makeriet AS som konsoliderades från och med den 1 juli 2011 och som därför inte finns med i jämförelsesiffrorna januari-mars 2011. Den successiva övergången i koncernens affärsmodell mot ”Software as a Service” innebär att omsättningstillväxten hämmas och resultatutvecklingen belastas kortsiktigt då licensintäkter byts mot långsiktiga repetitiva abonnemangsintäkter.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF