Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitecs dotterbolag rapporterar första kvartalet 2012

11:00 / 18 April 2012 Vitec Press release

Vitecs dotterbolag 3L System AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden januari - mars 2012 och rapporterar om ökad nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat. Nettoomsättningen uppgick till 25,5 Mkr (23,0) och rörelseresultatet blev 2,4 Mkr (-1,0). För mer information hänvisas till bolagets hemsida www.3lsystem.se. Vitec lämnar sin rapport för första kvartalet 2012 den 2 maj.

Umeå, 2012-04-18 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

3L System AB (publ), som ansökt om avnotering från Nasdaq OMX First North med sista handelsdag den 27 april 2012, är ett delägt dotterbolag till Vitec Software Group AB (publ). Vitecs ägarandel uppgår till 95,6 % av kapital och röster i 3L System AB.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB (publ), tel: 070-659 49 39 Fredrik Ruben, VD 3L System AB (publ), tel: 08-705 38 00

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF