Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitecs årsredovisning publicerad på hemsidan

14:00 / 11 April 2012 Vitec Press release

Från och med i dag finns Vitecs årsredovisning för 2011 tillgänglig på bolagets hemsida, www.vitec.se.

Umeå, 2012-04-11 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

En pdf-version av Vitecs årsredovisning för 2011 finns att ladda ner här: www.vitec.se/investorrelations/Pages/arsredovisningar.aspx. Den tryckta versionen kommer att vara tillgänglig inom kort och kan beställas från Vitec via E-post till eller via brev till Vitec Software Group AB, Box 7965, 907 19 Umeå.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39.

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 11 april 2012.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF