Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitecs dotterbolag tecknar order med europeiskt sökmediabolag

09:00 / 30 March 2012 Vitec Press release

Vitecs dotterbolag 3L System har idag tecknat ett förlängt ramavtal med en europeisk kund gällande produkten 3L MBS. Ramavtalet som är värt minst 15 Mkr sträcker sig till slutet av 2013.

Umeå, 2012-03-30 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

3L System AB (publ), som är noterat på NASDAQ OMX, First North är ett delägt dotterbolag till Vitec Software Group AB (publ). Vitecs ägarandel uppgår till 95,6 % av kapital och röster. Läs hela pressreleasen på www.3lsystem.com/sv/

För mer information kontakta
Fredrik Ruben, VD 3L System AB, tel: 070 - 427 41 10
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 - 659 49 39.

Disclamer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 30 mars 2012.

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag.  Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07