Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec formerar ny organisation efter budaccept i 3L System

14:00 / 28 March 2012 Vitec Press release

Vitec förenklar och förtydligar sin affärsområdesindelning. Efter att Vitec erhållit 95,6% av aktierna i det offentliga budet på 3L System och därmed fullföljer erbjudandet, kommer styrning och rapportering att ske enligt ny indelning av affärsområden.

Umeå, 2012-03-28 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Det tidigare affärsområdet och rörelsesegmentet 3L System delas upp så att 3L Media kommer att ingå i Vitec Affärsområde Media och 3L Förvaltningssystem och Capifast kommer att ingå i Vitec Affärsområde Fastighet. Rapportering enligt de nya affärsområdesindelningarna beräknas komma att ske från och med andra kvartalet 2012.

I samband med förändringen sker också förändringar på ledande poster i följande affärsområden:

-- Fredrik Ruben, tidigare VD i 3L System blir från och med 1 september 2012 ny chef för Vitec Affärsområde Mäklare med ansvar för hela verksamheten riktad till fastighetsmäklare i Sverige och Norge. -- Johan Kull, tidigare Sales Director Logica Mega Deal Hub blir från 2 april 2012 ny chef för Vitec Affärsområde Fastighet. -- Linda Tybring, tidigare CFO i 3L System blir från 1 juni 2012 ny chef för Vitec Affärsområde Media med ansvar för verksamheten i Sverige och USA.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF