Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitecs dotterbolag lämnar bokslutskommuniké för 2011

12:00 / 16 February 2012 Vitec Press release

Vitecs dotterbolag 3L System AB (publ) publicerar idag sin bokslutskommuniké för helåret 2011 och meddelar om minskad nettoomsättning, ökad vinst och positiva kassaflöden för helåret. För det fjärde kvartalet blev omsättningen 26,6 Mkr (33,9) och rörelseresultatet blev 0 Mkr (1,8).

Umeå, 2012-02-16 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Vitec lämnar sin bokslutskommuniké för 2011 senare i dag. 3L System AB (publ), som är noterat på NASDAQ OMX, First North är ett delägt dotterbolag till Vitec Software Group AB (publ). Vitecs ägarandel uppgår till 52 % av kapital och röster i 3L System AB.

Läs hela pressreleasen på www.3lsystem.com/sv/

För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 - 659 49 39
Fredrik Ruben, VD 3L System Group, tel: 08-705 38 00

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 16 februari 2012.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag.  Bolaget omsätter på årsbasis ca 330 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07