Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Kungörelse från extra bolagsstämma

15:23 / 17 February 2012 Vitec Press release

Umeå, 2012-02-17 15:11 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Extra bolagsstämma i Vitec Software Group AB (publ) beslutade den 17 februari 2012:

• att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission om högst 762 640 B-aktier att utgöra vederlag vid förvärv av aktier i 3L System.

Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt på bolagets huvudkontor i Umeå.

Umeå den 17 februari 2012
Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ)


För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 - 659 49 39