Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Valberedning inför Vitecs årsstämma 2013 utsedd

10:40 / 13 December 2012 Vitec Press release

Umeå, 2012-12-13 10:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

I enlighet med beslut vid årsstämman för Vitec Software Group AB (publ) den 2 maj 2012 har bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2012 erbjudits att utse varsin ledamot i valberedningen inför årsstämman 2012. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

Följande valberedning har bildats: Lars Stenlund Olov Sandberg Jerker Vallbo Nils-Eric Öquist (styrelseordförande)

Den 31 augusti 2012 representerade ovanstående valberedning tillsammans 67 % av rösterna i Vitec Software Group AB (publ).

Aktieägare som önskar lämna förslag till Vitecs Valberedning kan göra detta senast den 15 mars 2013 på E-post till eller per post under adress: Valberedningen, Vitec Software Group, Box 7965, 907 19 Umeå.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 13 december 2012.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 330 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF