Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec avyttrar konsultverksamheten i USA

08:30 / 5 October 2012 Vitec Press release

Vitec Software Group AB:s dotterbolag 3L Media, har den 4 oktober träffat en överenskommelse om att avyttra 3L Medias konsultverksamhet i USA till den amerikanska kunden The Berry Company, LLC. Konsultverksamheten, som under 2012 varit inriktad på att skapa systemanpassningar till Berry, har nu nått förvaltningsskedet där kunden själv kan underhålla systemet. Berry är den enda kunden i USA. Avyttringen kommer att resultera i en engångsvinst för Vitec om ca 4 Mkr. Vitec kan efter försäljningen fokusera på den nordiska marknaden samtidigt som förädlingen av affärsmodellen mot ökande andel repetitiva programavtalsintäkter fortsätter.

Umeå, 2012-10-05 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Den 19 December 2011 meddelade 3L Media AB att man tecknat ett samarbetsavtal beträffande anpassning av systemet 3L Core med det amerikanska sökmediabolaget The Berry Company, LLC ”Berry”. Avtalet som avsåg konsulttjänster under 2012 rörande kundanpassningar, var vid tecknandet värt ca 4,7 miljoner USD för 2012.

Anpassningarna som sedan avtalstecknandet genomförts för Berrys räkning är nu till stora delar driftsatta och har nått en mognad som innebär att kunden själv kan överta förvaltningen. I samband härmed så avyttrar Vitec nu anpassningarna samt nuvarande konsultorganisation i USA till kunden.

-- ”3L Medias försäljning av konsultverksamheten i USA till Berry är ett naturligt steg i Vitecs grundläggande strategi att fokusera på repetitiva programrelaterade avtalsintäkter för att bygga uthållig lönsam tillväxt”, säger Lars Stenlund, VD Vitec Software Group.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group, tel. +46 70 659 49 39

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 5 oktober 2012.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF