Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Svenska Mäklarhuset väljer Vitec Beslutsstöd

11:00 / 8 October 2012 Vitec Press release

Svenska Mäklarhuset, en av Sveriges större fastighetsmäklarkedjor, har tecknat avtal för det nya statistik- och analysverktyget Vitec Beslutsstöd för samtliga sina kontor. Vitec Beslutsstöd för fastighetsmäklare hjälper både den enskilde mäklaren och mäklarkedjan att ta snabbare beslut, simulera utfall och ta fram underlag för bättre affärsbeslut.

Umeå, 2012-10-08 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Vitec Beslutsstöd lanserades i juni 2012 och är ett statistik- och analysverktyg för såväl mäklare, säljchefer som företagsledning. Det webbaserade systemet innehåller skräddarsydd funktionalitet anpassad för mäklarens affärsprocess. Bland funktionerna kan exempelvis nämnas Nulägesanalys, Försäljningsstatistik, Benchmarking, Simulering, Kundvård och Geografisk Överblick. All data hämtas direkt ifrån mäklarsystemen och mäklaren kan alltid snabbt få fram en aktuell och exakt nulägesrapport i sin dator, läsplatta eller mobil.

- På Svenska Mäklarhuset är vi kända för att mäta allt vi gör. Vitec Beslutsstöd ger oss alla en direkt status och överblick rörande vårt arbete, och fungerar även perfekt vid vår coachning av den enskilde medarbetaren, säger Niclas Spång ordförande på Svenska Mäklarhuset.

- I en marknad med stark konkurrens, omvärldsförändringar och allt högre krav blir Vitec Beslutsstöd ett ovärderligt verktyg för mäklare med höga ambitioner och mål - dit självklart Svenska Mäklarhuset räknas, säger Fredrik Ruben VD på Vitec Affärsområde Mäklare..

Svenska Mäklarhuset Svenska Mäklarhuset är en franchisekedja grundad 1989 med 23 kontor i Stockholms län och som nu växer snabbt, bland annat med 8 nya kontor 2012 och ett nytt centralt affärsområde inom nyproduktion.

Vitec – Affärsområde Mäklare Vitec Affärsområde Mäklare är den ledande leverantören av kompletta affärssystem för fastighetsmäklare och nyproducenter i Sverige och Norge och ca 140 heltidsanställda på 5 orter.

För mer information kontakta Fredrik Ruben, VD Vitec Affärsområde Mäklare, tel: +46 704 27 41 10 Niclas Spång, Ordf. Svenska Mäklarhuset , tel: +46 708 38 45 92

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF