Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Emission avseende konvertering av skuldebrev

09:00 / 31 October 2012 Vitec Press release

De konvertibla skuldebrev i Vitec som tecknades i september 2009 och löpte ut den 30 september 2012 har konverterats till B-aktier. Konverteringen innebar att antalet B-aktier i Vitec ökade med 59 429 st samt att aktiekapitalet i Vitec ökade med 29 714 kr. Totalt har det egna kapitalet ökat med 2 017 781 kr. Antalet aktier i Vitec uppgår efter konverteringen till 5 148 327 st varav 800 000 utgör A-aktier.

Umeå, 2012-10-31 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), tel 0706-594 939

Disclaimer: Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 31 oktober 2012.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 330 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF