Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Personalkonvertibel 2011 tecknades till 5 430 Tkr

09:00 / 2 January 2012 Vitec Press release

Den extra bolagsstämman i Vitec Software Group AB (publ) den 11 mars 2011 beslutade om ett konvertibelprogram för anställda i koncernen om nominellt högst 8 000 000 kronor genom emission av konvertibler. Teckning och tilldelning av personalkonvertiblerna är nu avslutad. Teckningen uppgick totalt till 5 430 miljoner kronor, konverteringskurs är 67 kr. Konvertibeln tecknades av cirka 17 procent av de anställda.

Umeå, 2012-01-02 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 2 januari 2012.

Vitec Software Group AB

Show as PDF