Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

CORRECTION: Personalkonvertibel 2011 tecknades till 5 430 Tkr

09:22 / 2 January 2012 Vitec Press release

Den extra bolagsstämman i Vitec Software Group AB (publ) den 11 mars 2011 beslutade om ett konvertibelprogram för anställda i koncernen om nominellt högst 8 000 000 kronor genom emission av konvertibler. Teckning och tilldelning av personalkonvertiblerna är nu avslutad. Teckningen uppgick totalt till 5,43 miljoner kronor, konverteringskurs är 67 kr. Konvertibeln tecknades av cirka 17 procent av de anställda.

Umeå, 2012-01-02 09:22 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 2 januari 2012.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 330 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF