Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec hjälper HSB att förenkla för sina bostadsköpare

09:00 / 16 September 2011 Vitec Press release

HSB Bostad har valt Vitecs Inredningsmodul för nyproducerade lägenheter med målsättning att underlätta valet av inredning för sina bostadsköpare. Med hjälp av modulen kan HSB erbjuda slutkunder av nyproducerade bostäder att via Internet på egen hand välja och beställa inredning till den nya bostaden. Kunden kan själv snabbt och enkelt laborera med olika inredningsalternativ, material, vitvaror etc. och direkt se vilka kostnader som är förknippade med de val som görs. För HSB Bostad innebär detta både förkortade ledtider och förenklad hantering.

Umeå, 2011-09-16 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

”Vitec Inredningsmodul underlättar vår hantering avsevärt. Kundernas möjlighet att själva interaktivt välja sin inredning ger dem en mycket större tillgänglighet - att hemma gå igenom och ta beslut om vilka val man vill göra. Självklart erbjuder vi även alla kunder personliga inredningsmöten”, säger Marié Rytting försäljningschef på HSB Bostad AB, Stockholm.”

”Med Vitec Inredningsmodul kan nyproducenter enkelt hantera inredningsval som finns att tillgå för slutkunden. De interna processerna för byggbolagen förkortas därmed avsevärt. Exempelvis kan en inredningskatalog skrivas ut och kunden kan logga in och göra sina beställningar direkt på webben. Detta och utskrifter av arbetsorder till leverantörer resulterar i både tidsvinst och kostnadsbesparingar. Vi ser ett ökat behov från våra kunder inom nyproduktion, att kunna tillmötesgå slutkundens krav på självständig hantering av interiörsvalen till den nya bostaden, och har tidigare levererat Vitec Inredningsmodul till såväl SKANSKA som PEAB”, säger Anders Overå, Key Account Manager, Vitec - Affärsområde Mäklare.

HSB Bostad HSB Bostads uppgift är att bygga nya kvalitetsbostäder åt ägarföreningarna i Stockholmsregionen. Bolaget arbetar med allt från markförvärv, detaljplanarbete och projektering till val av byggentreprenörer och ledning av byggandet från start till färdig bostad.

Vitec - Affärsområde Mäklare Affärsområde Mäklare erbjuder kompletta affärssystem för fastighetsmäklare och nyproducenter av bostäder. Affärsområdet omsätter ca 130 Mkr/år och ingår i Vitec Software Group.

För mer information, kontakta: Anders Overå, Key Account Manager, Vitec - Affärsområde Mäklare, telefon 0480-44 74 13 Marié Rytting, Försäljningschef HSB Bostad, telefon 08-785 37 92.

Vitec Software Group AB

Show as PDF