Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitecs dotterbolag rapporterar andra kvartalet 2011

13:00 / 14 July 2011 Vitec Press release

Vitecs dotterbolag 3L System AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden januari - juni 2011 och rapporterar om återgång till lönsamhet och breddad kundbas. Nettoomsättningen uppgick till 50,1 Mkr (56,4) och rörelseresultatet blev 2,7 Mkr (8,3). För mer information och fullständig rapport hänvisas till bolagets hemsida www.3lsystem.com. Vitec lämnar sin rapport för andra kvartalet 2011 den 15 juli.

Umeå, 2011-07-14 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

3L System AB (publ), som är noterat på NASDAQ OMX, First North är ett delägt dotterbolag till Vitec Software Group AB (publ). Vitecs ägarandel uppgår till 52 % av kapital och röster i 3L System AB (publ).

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB (publ), tel: 070-659 49 39 Fredrik Ruben, VD 3L System AB (publ), tel: 08-705 38 00

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 14 juli 2011.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder branschspecifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, banker & försäkringsmäklare samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 330 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon +46 90-15 49 00, Fax +46 90-15 49 07

Vitec Software Group AB