Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Emission avseende konvertering av skuldebrev

08:30 / 18 July 2011 Vitec Press release

De konvertibla skuldebrev riktade till medarbetare och styrelseledamöter i Vitec som tecknades i juli 2008 och löpte ut den 30 juni 2011 har konveterats till B-aktier. Konverteringen innebär att antalet B-aktier i Vitec har ökat med 115 625 st samt att aktiekapitalet i Vitec ökar med 57 812 kr. Totalt har det egna kapitalet ökat med 3 546 302 kr. Antalet aktier i Vitec uppgår efter konverteringen till 4 367 075 st varav 800 000 utgör A-aktier.

UMEÅ, 2011-07-18 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), tel 0706-594 939

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 18 maj 2011.

Vitec Software Group AB