Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Utdelningspolicy fastställd i Vitec Software Group AB

09:00 / 17 May 2011 Vitec Press release

Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ) har vid styrelsemöte den 16 maj 2011 beslutat om en utdelningspolicy som innebär att bolaget skall ha som målsättning att till aktieägarna årligen utdela lägst 1/3-del av resultatet efter skatt. Vid bedömning av utrymmet för utdelning skall dock alltid hänsyn tas till bolagets finansieringsbehov, kapitalstruktur och ställning i övrigt.

För mer information kontakta

Lars Stenlund, VD Vitec, tel: 070 - 659 49 39 Nils-Eric Öquist, Styrelseordförande Vitec, tel: 070 - 578 19 79

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 17 maj 2011.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 330 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Aktietorget, och har beslutat att ansöka om notering på Nasdaq OMX, Stockholm. www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Se hela nyheten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/58682/VIT B 20110517 7.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF