Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Delårsrapport januari - mars 2011

11:36 / 5 May 2011 Vitec Press release

Vinst per aktie upp 44 %

  • Nettoomsättning 90,0 Mkr (67,5)
  • Resultat efter finansnetto 8,9 Mkr (8,7)
  • Rörelsemarginal 11 % (14)
  • Vinst per aktie 1,69 Kr (1,17)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,8 Mkr (38,7)

Väsentliga händelser under perioden

  • Vitecs dotterbolag 3L System genomför kostnadsneddragningar. VerksamhetenVitec uppvisar första kvartalet 2011 en kraftigt ökad vinst per aktie och en ökad omsättning. Efter förra årets dubblade omsättning, och en svagare vinsttillväxt, ökar nu vinst per aktie snabbare än omsättningen. Vi har sett detta mönster tidigare där förvärv kortsiktigt medför att vinsten släpar efter omsättningsökningen. Marknadsläget är gott och vi bedömer förutsättningarna för fortsatt lönsam tillväxt som goda.Hela rapporten finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/investorrelations/rapporter Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 5 maj 2011.Se hela rapporten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/58517/VIT B 20110505 13.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF