Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs dotterbolag tecknar ekonomisk uppgörelse med europeisk Core-kund

08:16 / 27 April 2011 Vitec Press release

Vitecs dotterbolag 3L System meddelar idag att man har tecknat en ekonomisk uppgörelse som kommer att påverka resultatet positivt med 2,5 Mkr för det andra kvartalet 2011. Uppgörelsen är tecknad med den kund som i slutet av 2010 på egen begäran avbröt installationsprojektet för produkten Core. Den innebär att 3L System erhåller en engångskompensation om 5,5 Mkr samt tecknar ett förlängt och fördjupat samarbetsavtal för kundens befintliga installationer av produkten MBS. För mer information hänvisas till bolagets hemsida www.3lsystem.com/sv/.3L System AB (publ), som är noterat på NASDAQ OMX, First North är ett delägt dotterbolag till Vitec Software Group AB (publ). Vitecs ägarandel uppgår till 52 % av kapital och röster i 3L System AB.

För mer information kontakta Fredrik Ruben, VD 3L System AB, tel: 08-705 38 00 Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 - 659 49 39

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 27 april 2011.

Se hela nyheten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/58331/VIT B 20110427 2.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF