Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec levererar system för energieffektivisering till Telge

09:00 / 11 April 2011 Vitec Press release

Telge med dotterbolagen Telge Nät, Telge Fastigheter och Telge Bostäder gör en satsning för att sänka sina energikostnader med minst 10 miljoner årligen och därigenom även minska miljöpåverkan. Telge har valt Vitec Energiuppföljning som system samt Vitec Energiapp för att göra informationen lättillgänglig via smartphones i syfte att öka kunskapen och delaktigheten i organisationen kring energifrågan.

"Med Vitec Energiuppföljning får vi det systemstöd vi behöver i vårt arbete med energieffektivisering. Vi kan nu på ett enkelt sätt följa och analysera energiförbrukningen och därigenom ha tillgång till korrekt underlag för beslut. Vitec Energiapp till smartphones och surfplattor gör det möjligt att sprida kunskap i organisationen och öka medvetenheten och engagemanget kring energieffektivisering. Vårt mål är att sänka energiförbrukningen med 25 % fram till år 2020 och därigenom både minska våra kostnader och bidra till en bättre miljö" säger Liselott Nilsson, VD Telge Fastigheter.

"Vårt erbjudande inom energiuppföljning är riktat till organisationer och företag som arbetar aktivt med energieffektivisering. Med hjälp av appen till Vitec Energiuppföljning kan våra kunder markant öka kunskapen i sina respektive organisationer så att fler har möjlighet att aktivt påverka och delta i arbetet med energieffektivisering. Att Telge väljer Vitecs system för energiuppföljning visar att produkten möter de krav som större organisationer ställer på denna typ av lösningar" menar Tommy Hallberg, VD Vitec Fastighetssystem.

Telge AB Telge AB är ett av Södertälje kommun helägt bolag vars övergripande uppdrag är att skapa ett attraktivare Södertälje. Verksamheten omfattar bland annat bostäder, kommersiella och offentliga fastigheter, inköp, energi- och fjärrvärmenät, återvinning, hamn, VA, krafthandel och elförsäljning

Vitec Fastighetssystem AB Vitec Fastighetssystem erbjuder kompletta affärssystem för effektiv och lönsam förvaltning och utveckling av fastigheter samt system för energiuppföljning. Vitec Fastighetssystem ingår i Vitec Software Group.

För mer information kontakta Liselott Nilsson, VD Telge Fastigheter AB, tel: 08 - 550 220 00 Tommy Hallberg, VD Vitec Fastighetssystem AB, tel: 0733 - 018 220

Se hela nyheten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/58131/VIT B 20110411 3.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF