Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Publicering av årsredovisning tidigarelagd

15:47 / 13 April 2011 Vitec Press release

Vitec tidigarelägger offentliggörandet av årsredovisning 2010 och andra för stämman erforderliga handlingar på grund av nya förenklade regler för kallelse till årsstämma.

Handlingarna finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats från och med idag, den 13 april 2010.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), tel: 070 - 659 49 39

Se hela nyheten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/58175/VIT B 20110413 18.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF