Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec sätter Södertäljes hyresgäster i centrum

10:56 / 18 March 2011 Vitec Press release

Södertäljes största fastighets- och bostadsbolag Telge, har valt ett system från Vitec för att effektivisera sin kundservice. Bolaget hanterar fler än 100 000 kundärenden årligen och med Vitecs system för Teknisk Förvaltning hoppas man på nöjdare kunder.

Systemet från Vitec gör det även möjligt för Telge att sköta uppdragshanteringen mot entreprenörer och utförare via webben och smarta mobiler.

- Systemet Teknisk Förvaltning ger oss bättre kontroll samtidigt som våra kunder kan få snabbare återkoppling. Det är viktigt att snabbt och effektivt kunna tillgodose våra kunders önskemål och behov, säger Liselott Nilsson, VD Telge Fastigheter.

Driftsättningen av Teknisk Förvaltning effektiviserar hanteringen av kundservice eftersom de externa uppdragen till underentreprenörerna kan hanteras via webben.

- Vitecs system är ett bra stöd för oss i hanteringen av våra kundärenden. Vi får ett komplett system för felanmälningar, underhåll och kontroller vilket underlättar både för de som tar emot kundärenden och de som utför uppdragen, säger Joakim Ströberg, Affärsområdeschef Telge Bostäder.

Eftersom systemet nås via smarta mobiler bidrar det även till att minska bolagets behov av att resa för att hämta underlag och genomföra avrapportering vilket har en positiv miljöpåverkan.

- Telgekoncernen är en mycket viktigt kund för oss och vi är glada över att få leverera vårt system för kundservice, framhåller Tommy Hallberg, VD Vitec Fastighetssystem.

Vitec Fastighetssystem AB Vitec Fastighetssystem erbjuder kompletta affärssystem för effektiv och lönsam förvaltning och utveckling av fastigheter. Vitec Fastighetssystem ingår i Vitec Software Group.

Telge AB Telge AB är ett av Södertälje kommun helägt bolag vars övergripande uppdrag är att skapa ett attraktivare Södertälje. Verksamheten omfattar bland annat bostäder, kommersiella och offentliga fastigheter, inköp, energi- och fjärrvärmenät, återvinning, hamn, VA, krafthandel och elförsäljning.

För mer information kontakta Liselott Nilsson, VD Telge Fastigheter, 08-550 220 00 Joakim Ströberg, Affärsområdeschef Kundstöd Telge Bostäder, 08-550 220 00 Tommy Hallberg, VD Vitec Fastighetssystem, 0733 - 018 220

Se hela nyheten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/57882/VIT B 20110318 6.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF