Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Bokslutskommuniké - Dubblerad omsättning och ökad vinst

08:30 / 25 February 2011 Vitec Press release

 • Nettoomsättning 316,3 Mkr (144,5)
 • Resultat efter finansnetto 20,4 Mkr (17,9)
 • Rörelsemarginal 7 % (13)
 • Vinst per aktie 3,76 Kr (3,59)
 • Kassaflöde 27,5 Mkr (19,2)
 • Styrelsen föreslår utdelning om 1,25 kr (1,00)
 • Rådgivare för ansökan om notering på Nasdaq OMX utsedda

Väsentliga händelser under perioden

 • Botkyrkabyggen erbjöd appar från Vitec för att söka bostad.
 • En amerikansk kund till Vitecs dotterbolag 3L System ansöker om företagsrekonstruktion.
 • Vitec lanserade applikationer för smarta mobiler och surfplattor.
 • Litauens statliga nätbolag valde ellastprognossystem från Vitec.
 • Europeiskt kraftföretag valde vindkraftprognoser från Vitec.
 • Ett felkalkylerat fastprisprojekt och ett avbrutet leveransprojekt i Vitecs dotterbolag 3L System belastar resultatet.Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Vitecs dotterbolag 3L System genomförde kostnadsneddragningVerksamhetenDe flesta av koncernens affärsområden fortsatte även under det fjärde kvartalet att växa organiskt med rörelsemarginaler över eller i nivå med koncernens fastlagda mål. Genom förvärvet av Capitex den 1 juli och konsolideringen av 3L System i koncernen, tillsammans med den organiska ökningen blev tillväxten för året hela 119 %, samtidigt som resultatet ökade 14 % till 20,4 Mkr. Hela rapporten finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/investorrelations/rapporter Se hela kommunikén i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/57624/VIT B 20110225 5.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF