Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Litgrid väljer vindkraftprognossystem från Vitec

09:00 / 20 December 2011 Vitec Press release

LITGRID, som ansvarar för reglering och övervakning av Litauens elsystem, har tecknat avtal med Vitec om användandet av Vitecs vindkraftsprognossystem Aiolos WindPower. Systemet kommer i första hand att användas för att skapa korttidsprognoser för vindkraftsproduktionen i hela Litauen.

Umeå, 2011-12-20 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

För energiföretag med elbalansansvar samt aktörer som säljer eller köper el som producerats vid vindkraftparker eller enskilda vindkraftverk utgör detaljerade produktionsprognoser för de närmaste timmarna och dygnen ett mycket viktigt beslutsunderlag. Vitec har för dessa utvecklat kvalificerade modeller som i realtid kan omvandla meterologiska prognoser till detaljerade vindkraftprognoser.

- Produktionsprognoser är en viktig del i vårt dagliga arbete och vi behöver kontinuerligt snabba och precisa vindkraftsprognoser. Aiolos WindPower motsvarar våra önskemål och vi tror att systemet kommer bli ett bra beslutsstöd för vår dagliga verksamhet, säger Giedrius Radvila, Analyschef på System Services samt chef för Power Market Development hos LITGRID

- Vi är väldigt glada över att Litgrid valt Aiolos WindPower som programvarustöd för sina vindkraftsprognoser. Det händer just nu mycket på de Baltiska elmarknaderna, och därför känns det mycket bra att vi nu är väl representerade där med våra prognossystem. Vi stärker även vår ställning bland bolag med systemansvar i stamnätet, vilket är positivt för våra möjligheter att vinna ytterligare kunder på denna marknad, säger Jerker Vallbo, VD på Vitec Energy.

Litgrid Litgrid är ett stamnätsbolag i Litauen vars huvuduppgift är att driva och förvalta det elektriska stamnätet samt reglera och övervaka landets elsystem. Litgrid, med huvudkontor i Vilnius, ser till att det alltid är balans mellan produktionen och användningen av el i Litauen. Inom Litgrids ansvarar hanteras ca 125 000 km elledningar, nätstationer, kontrollsystem, importen/exporten av el etc. Det Litauiska stamnätet utgör en del av de samreglerade näten i de Baltiska staterna samt i Ryssland och synkronisering sker med det Europeiska stamnätet. Totalt har Litauen ca 150 MW vindkraft installerad.

Vitec – Affärsområde Energi Affärsområde Energy utvecklar, marknadsför och säljer IT-system till energibolag. Systemen inkluderar prognossystem för el- och fjärrvärmelast, vindkraftsprognoser samt GIS- & dokumentationssystem för el- och fjärrvärmedistributörer. Affärsområdet omsätter ca 20 Mkr/år och ingår i Vitec Software Group AB (publ).

För mer information kontakta Jerker Vallbo, VD Vitec Affärsområde Energy, tel. + 46 70-346 66 58 Vilija Railaitė, Head of Communication, LITGRID AB, tel. +370 5 278 2361.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 330 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF