Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec kallar till extra bolagsstämma

09:00 / 13 October 2011 Vitec Press release

Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ) har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 11 november 2011 för att behandla ett förslag om att anställda i Vitec-koncernen skall erbjudas teckna konvertibla skuldebrev i moderbolaget. Syftet med emissionen är att öka medarbetarnas intresse för bolaget. Konvertiblerna kommer inte att marknadsnoteras.

Umeå, 2011-10-13 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 november 2011 kl. 15.00 i Vitecs lokaler på Tvistevägen 47a i Umeå.

Beslutspunkterna är; • Ändring av bolagsordning (§9 Kallelse) • Utgivande av konvertibla skuldebrev till anställda inom Vitec-koncernen.

För fullständig kallelse, se www.vitec.se.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), tel: 070-659 49 39.

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 13 oktober 2011.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 330 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF